PROWENT MIELEC

Strona główna /Aktualności

Aktualności

10.10.2019


Konkurs plastyczno- fotograficzny

Obszar LGD PROWENT - dziedzictwo natury,
kultury i tradycji

Regulamin konkursu plastyczno-fotograficznego 2019.docx
08.10.2019Spotkanie informacyjno-promocyjne w Rożniatach
03.10.2019
     

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”
 

 „Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej   w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Relacja z wyjazdu studyjnego 23 – 24 września 2019r., Harklowa- Czorsztyn- Stróże

„Wyjazd studyjny ukierunkowany na wspieranie rozwoju gospodarczego wsi i upowszechnienie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystania zasobów środowiska naturalnego.


 27.09.2019


WAŻNE INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW

w ramach konkursu 5/2019, 6/2019, 7/2019, 8/2019

Informacje dla Wnioskodawców.docx27.09.2019
                          


Ogłoszenia o naborze wniosków

5/2019, 6/2019, 7/2019, 8/201903.09.2019Wyjazd Studyjny 23-24 września 2019r.
w ramach
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich


22.08.2019


Zapraszamy do konsultacji społecznych                          w zakresie  aktualizacji  LSR 2014-2020
08.08.2019Informujemy, że w dniu 16.08.2019 r. 

Biuro Partnerstwa dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka – Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania

będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.


24.07.2019

Wyniki naboru 1/2019/G

Protokół.pdf


19.07.2019Wyniki naboru 4/2019 po ponownej ocenie

PRZEDSIĘWZIĘCIE III.2.2 Tworzenie miejsc pracy poprzez wsparcie rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej produkcyjnej i usługowej na terenie LGD


19.06.2019Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do wypełnienia Ankiet, których celem jest określenie jakości i efektywności świadczonego doradztwa w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD PROWENT na lata 2014-2020 oraz animacji lokalnej i współpracy. Ankiety należy wypełnić w terminie do 28.06.2019r.

Ankiety można wypełnić pod linkiem:

http://lgdprowent.mielec.pl/ankiety.html

 

Dziękujemy za poświęcony czas.


31.05.2019
                                            

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskieOgłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020
06.05.2019


Posiedzenie Rady w dniu 29.04.2019 -
rozstrzygnięcie protestów w ramach naboru nr 4/2019

26.04.2019Informujemy, że w dniu 02.05.2019 r. 

Biuro Partnerstwa dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka – Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania

będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.


17.04.2019
 


Wyniki naborów 2,3,4/2019
31.01.2019


Dla Beneficjentów składających wnioski w naborach 1-4/2019

 Informacje dla Beneficjentów (składanie wniosków).docx


Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się
o pomoc de minimis...


31.01.2019
    
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2019, 2/2019, 3/2109, 4/2019  22.01.2019
 

Informacje dla przyszłych Wnioskodawców
oraz obecnych Beneficjentów z podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej
22.01.2019
 

Ankieta ewaluacyjna do warsztatu refleksyjnego za rok 2018

18.01.2019
 

Wyniki naborów 7/2018, 8/2018, 9/2018, 10/2018
12.10.2018
      
Konkurs plastyczno-fotograficzny "Moja Mała Ojczyzna"
14.09.2018
 

Wyniki naboru 1/2018, 2/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018
18.07.2018
    


Ogłoszenia o naborze wniosków 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018

18.07.2018


 Zmiana przepisów dotyczących ochrony danyc osobowych
15.05.2018
   Zaproszenie na wyjazd studyjny w ramach KSOW
w dniach 8-9 czerwca
15.05.2018
    


Informacja o wyjeżdzie studyjnym w ramach KSOW
24.04.2018


Podstawowe obowiązki beneficjenta w zakresie  informowania    o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

24.04.2018


Informacje dla wnioskodawców z "Przedsiębiorczości"
23.02.2018


Zmiana Ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków EFRROW w ramach 
PROW 2014–2020
– podniesienie progu stosowania trybu konkurencyjnego od kwoty powyżej 30 tys. euro

01.12.2017
Wyniki naboru 1/2017/G - Projekty Grantowe
29.11.2017


Wyniki naboru 8/2017
29.11.2017


Wyniki naboru 7/2017
24.11.2017


W związku z podpisaniem aneksu do umowy ramowej dotyczącej zmian w Procedurach wyboru i oceny Grantobiorców oraz Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach LSR, w odpowiednich zakładkach zostały umieszczone zaktualizowane wersje dokumentów wraz z Lokalną Strategią Rozwoju
07.12.2016
 

Pytania i odpowiedzi przed planowanym
naborem z "Przedsiębiorczości"


Dane teleadresowe:


Partnerstwo dla 
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ekonomika-Nauka-Tradycja
"Prowent"
Lokalna Grupa Działania


39-300 Mielec
ul. Sienkiewicza 1

Godziny pracy biura:

Poniedziałek                7:30 - 16:00
Wtorek - Czwartek       7:30 - 15:30
Piątek                         7:30 - 15:00

Tel.: +48 17 773 18 90
Fax.: +48 17 773 18 90
E-mail: biuro@lgdprowent.mielec.pl

Ankiety

 

 

 

 

 

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca   w obszary wiejskie. Operacja pn.
Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji; współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.