PROWENT MIELEC

Strona główna /Aktualności

Aktualności

10.10.2018

Wizyta studyjna 4-5.10.2018r.

Wizyta studyjna wraz ze szkoleniem w zakresie możliwości wykorzystania środków LEADER w celu rozwoju mikroprzedsiębiorstw i aktywizacji lokalnej społeczności


W ramach działania 19 Wparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Lokalna Grupa Działania PROWENT zorganizowała dwudniową wizytę studyjną wraz ze szkoleniem na obszarze działania LGD „Zielony Pierścień” (województwa lubelskie).

 

Jej cel to włączenie mieszkańców obszaru PROWENT do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw aktywizujących i promujących rozwój przedsiębiorczości opartej na lokalnych zasobach.

 

Podczas wizyty zostały zaprezentowane dotychczasowe inicjatywy podejmowane przez LGD „Zielony Pierścień”, ciekawe projekty realizowane przez beneficjentów w ramach LEADERa i Programu Szwajcarskiego, którego LGD była operatorem.

 

Wizyta rozpoczęła  się od spotkania z Prezesem i przedstawicielami LGD w siedzibie LGD „Zielony Pierścień”, która znajduje się w Dworku Kossaków.

Odbyły się tam wykłady w zakresie:

 - rola produktów lokalnych w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości na obszarze LGD „Zielony Pierścień”;

- zrealizowane projekty sieciowe z udziałem LGD „Zielony Pierścień” tworzące warunki do rozwoju przedsiębiorczości na bazie produktów lokalnych i rozwijających turystykę na obszarze LGD.

 

Dworek_Kossaków

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.

Następnym punktem programu pierwszego dnia szkolenia była:

~ wizyta w mikroprzedsiębiorstwie „Manufaktura Różana” w Końskowoli wytwarzającym produkty lokalne i tradycyjne z płatków i owoców róży (powidła, syropy, soki).Wykład na temat produktu lokalnego i tradycyjnego, procesu certyfikacji przez LGD oraz wpisu na listę Ministerstwa Rolnictwa oraz prezentacja produktów z płatków i owoców róży.

 

Manufaktura_Różana

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.

·  ~ prezentacja „Siedliska Małgorzaty" w Cholewiancejedna z inicjatyw gospodarczych (rękodzieło) w ramach Ekomuzeum Lubelszczyzny „Żywa Tradycja" finansowana przez LGD. Wykład na temat roli Ekomuzeum w społeczności lokalnej, zasad funkcjonowania i współpracy z lokalnymi twórcami oraz zwiedzanie, prezentacja Ekomuzeum i spotkanie z lokalnymi twórcami.

 

Siedlisko_Małgorzaty

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.

 

Kolejne obiekty prezentowane podczas drugiego dnia wizyty studyjnej:

·    ~ Stacja Badawcza Ekologii „Dolina Szkła” w Kęble. Prezentacja inicjatywy lokalnej i spotkanie z właścicielem (degustacja lokalnych wyrobów). Wykład na temat zasad funkcjonowania Stacji Badawczej Ekologii „Dolina Szkła” w oparciu o prowadzone badania w gospodarstwie ekologicznym i rozwijaną turystykę na obszarze. Prezentacja obiektu i realizowanych projektów finansowanych przez LGD.

Stacja_Badawcza_Ekologii_"Dolina_Szkła"

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.

 

·       ~  Olejarnia „Skarby Natury” w Zabłociu. Wykład na temat szerokiej możliwości funkcjonowania gospodarstwa ekologicznego (firma przetwarzająca płody rolne, zagroda edukacyjna). Prezentacja firmy, jej wyrobów i realizowanych projektów finansowanych przez LGD

 

Olejarnia_"Skarby_Natury"

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.

 

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom wizyty studyjnej za duże zaangażowanie w trakcie warsztatów i spotkań w czasie naszej wizyty studyjnej, natomiast gospodarzom poszczególnych miejsc za możliwość odwiedzenia ich obiektów i możliwości poznania specyfiki produktów turystycznych. Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Anny Kąkol - Prezesa Fundacji „Przyroda – Tradycja – Ludzie” oraz Pana Zbigniewa Pacholik - Prezesa LGD „Zielony Pierścień”, dzięki którym mieliśmy możliwość zobaczyć ciekawe projekty realizowane przez beneficjentów w ramach LEADERa. Ponadto przybliżyli nam teorię w zakresie produktów lokalnych w turystyce wiejskiej, ale również  przedstawili w praktyce inicjatywy oparte na lokalnych zasobach zrealizowane na terenie Lubelszczyzny. Wszystkim życzymy sukcesów w działalności, którą wykonują.

 

 

 

Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ekonomika- Nauka- Tradycja „PROWENT”

Lokalna Grupa Działania


Dane teleadresowe:


Partnerstwo dla 
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ekonomika-Nauka-Tradycja
"Prowent"
Lokalna Grupa Działania


39-300 Mielec
ul. Sienkiewicza 1

Godziny pracy biura:

Poniedziałek                7:30 - 16:00
Wtorek - Czwartek       7:30 - 15:30
Piątek                         7:30 - 15:00

Tel.: +48 17 773 18 90
Fax.: +48 17 773 18 90
E-mail: biuro@lgdprowent.mielec.pl

Ankiety

 

 

 

 

 

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca   w obszary wiejskie. Operacja pn.
Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji; współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.