PROWENT MIELEC

Strona główna /Aktualności

Aktualności

07.11.2018

Ogłoszenie o naborach 7,8,9,10/2018

Z dniem 07.11.2018 r. ogłaszamy konkursy w 4 zakresach tematycznych:

-        7/2018 – PRZEDSIĘWZIĘCIE II.1.1 Rozwój i zachowanie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno – turystycznej, kwota 448 695,58 zł

-        8/2018 PRZEDSIĘWZIĘCIE III.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej w oparciu o produkty rolno - spożywcze,  kwota 100 000,00 zł

-        9/2018 – PRZEDSIĘWZIĘCIE III.2.1 Tworzenie miejsc pracy w wyniku podejmowania działalności gospodarczej, kwota 400 000,00 zł

-        10/2018 – PRZEDSIĘWZIĘCIE III.2.2 Tworzenie miejsc pracy poprzez wsparcie rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej produkcyjnej i usługowej na terenie LGD. kwota 326 516,00 zł

Szczegóły dotyczące naborów oraz wszystkie niezbędne dokumenty w ramach poszczególnych przedsięwzięć w zakładce:

"Nabory wniosków"/"2018"/”Nabór 7/2018” / „Nabór 8/2018"/ ”Nabór 9/2018”/ ”Nabór 10/2018”

Termin naboru wniosków 23.11.2018r. - 07.12.2018r.

 

Zapraszamy do udziału.


Jednocześnie informujemy, iż powyższe kwoty są oszczędnościami z roku 2017, natomiast w 2019r. będą również ogłoszone nabory wg Harmonogramu naboru wniosków (zakładka PROW 2014-2020/LSR 2014-2020)


Dane teleadresowe:


Partnerstwo dla 
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ekonomika-Nauka-Tradycja
"Prowent"
Lokalna Grupa Działania


39-300 Mielec
ul. Sienkiewicza 1

Godziny pracy biura:

Poniedziałek                7:30 - 16:00
Wtorek - Czwartek       7:30 - 15:30
Piątek                         7:30 - 15:00

Tel.: +48 17 773 18 90
Fax.: +48 17 773 18 90
E-mail: biuro@lgdprowent.mielec.pl

Ankiety

 

 

 

 

 

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca   w obszary wiejskie. Operacja pn.
Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji; współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.